Psychoterapia dorosłych

„Jedynym sposobem otrzymania bezwarunkowej miłości i akceptacji jest zanurzenie się w głąb siebie”.
                                                                                                                                                   L. Jacobson

Psychoterapia indywidualna może mieć charakter krótko i długoterminowy. 

Psychoterapia krótkoterminowa jest skoncentrowana na konkretnym problemie np. zdobyciu konkretnej umiejętności lub rozwiązaniu kłopotliwej sytuacji. Najczęściej trwa od kilku do kilkunastu spotkań. 

Psychoterapia długoterminowa jest skierowana do osób chcących zająć się długotrwałymi lub głębszymi problemami. Należą do nich m.in.: 
-depresja
-brak poczucia sensu życia
-długoterminowe konflikty
-powtarzające się wzorce w relacjach
-choroba 
-nadużycia związane z przemocą psychiczną, fizyczną i seksualną. 

Dłuższą formę psychoterapii polecam również dla osób nastawionych na rozwój osobisty, które chcą pogłębiać świadomość i wiedzę o sobie oraz korzystać ze zdobytej wiedzy w codziennym życiu. 

 Sesje odbywają się w formie indywidualnych stałych spotkań trwających 55 min. Ich ilość i częstotliwość określana jest podczas 1-2 konsultacji wspólnie przez terapeutę i osobę zainteresowaną w oparciu o charakter doświadczanych trudności. 

 Pracuję również na skype. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt.  
Copyright ©2021 Agarygiel.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone