Wierzę i doświadczam tego na codzień , że każdy człowiek ma w sobie Odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Moja praca to pomoc w odkryciu do Niej drogi. 

Jestem w fazie certyfikacyjnej Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu (www.processwork.pl) i mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, relacyjnej oraz pracy z grupami pod stałą superwizją Dyplomowanego Nauczyciela. 

W ostatnich latach pasjonuję się pracą z dziećmi i ich rodzicami, po to, żeby lepiej mogli żyć ze sobą nawzajem, też w kontaktach ze światem. Fascynuje mnie odkrywanie i rozwijanie indywidualnego wzorca w relacji rodzic-dziecko, który jest bazą do rozwoju obu stron, jak również odnajdywanie nowych rozwiązań w codziennych kłopotach. 

Swoje doświadczenie w ciągu ostatnich lat zdobywałam m.in: - w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Domu Dziecka - w Szpitalu na Oddziale Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej, - realizując m.in projekty dla ofiar przemocy, dla dzieci i młodzieży, mediując w firmach i organizacjach pozarządowych w pracy ze stresem pourazowym w Charkowie na Ukrainie. 

Od ponad 10 lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną.Standardy pracy.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych nauczycieli Instytutu Psychologii Procesu w Warszawie oraz szkolę się i rozwijam umiejętności u polskich i zagranicznych nauczycieli. W pracy z klientami kieruję kieruję się Kodeksem Etycznym PSPiTPP (Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu). PSPiTPP aktywnie działa w Polskiej Radzie Psychoterapii pracującej nad standardami szkolenia i prowadzenia psychoterapii oraz nad prawnym uregulowaniem zawodu psychoterapeuty. 
Copyright ©2021 Agarygiel.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone